Alfen dodá 10MW energie pro větrnou farmu v Rotterdamu.

09.01.2019

Společnost Greenchoice vybrala společnost Alfen, aby dodala systém zásobování energií připojený ke své větrné farmě Hartel v přístavu Rotterdam. Tato větrná farma se skládá z osmi větrných turbín, které dodávají v průměru 68 GWh zelené energie pro 18 000 domácností. Systém 10MW (10MWh) energie bude rozmístěn tak, aby se vyrovnala kolísavá energetická produkce větrné farmy, a aby se zajistila stabilita elektrické sítě, neboť množství obnovitelné energie dále roste.